Právní informace o těchto webových stránkách

Impressum

 • Název a adresa společnosti: Consilia Brno s.r.o., Rezkova 415/10, 602 00 Brno, Česká republika.
 • GENERÁLNÍ ŘEDITEL: Mgr. Dana Otradovcová
 • Obchodní rejstřík: C 47384 vedená u Krajského soudu v Brně
 • Identifikační číslo pro DPH: CZ26947773

Autorská práva

Informace na webových stránkách jsou ©2023 Copyright by Consilia Brno s.r.o. Názvy produktů uvedené na těchto webových stránkách mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Poskytovatelem obsahu těchto webových stránek je společnost Consilia Brno s.r.o., Hrnčířská 21, 60200 Brno, Česká republika (dále také Consilia).

Používání obsahu

Obsah těchto webových stránek můžete používat pouze pro informační účely. Obsah nesmíte upravovat ani šířit způsobem, který by naznačoval vaše vlastnictví obsahu. Obsah můžete doslovně citovat ve vhodném kontextu, pokud upozorníte na jeho původ.

Oznámení týkající se obsahu

Původní obsah webové stránky byl sestaven v českém jazyce. Německá a anglická verze jsou pouze překlady původního obsahu a mají pouze informační charakter. Proto mohou existovat určité odchylky od původního obsahu. Správnost překladu není zaručena. Zejména je třeba počítat s tím, že obsah může být neúplný, může obsahovat chyby nebo může být zastaralý.

Obsah a překlady těchto webových stránek jsme pečlivě sestavili a věříme, že jsou k datu zveřejnění správné. Obsah je však poskytován "tak, jak je", bez jakékoliv záruky, ať už výslovné nebo předpokládané.

Zejména služby se mohou měnit bez předchozího upozornění z důvodu neustálého vývoje a zlepšování služeb. Jakékoli technické údaje a data proto nepředstavují závazek ze strany společnosti Consilia Brno s.r.o.

Hypertextové odkazy na jiné webové stránky

Na některých místech používáme hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran ("obsah třetích stran"). Na obsah třetích stran odkazujeme pouze z informačních důvodů; považujeme to za službu návštěvníkům našich webových stránek. Hypertextový odkaz na obsah třetích stran neznamená doporučení ani neznamená závislost mezi společností Consilia Brno s.r.o. a třetími stranami.

Přestože jsme obsah třetích stran před vložením odkazu prověřili podle svého nejlepšího vědomí, společnost Consilia Brno s.r.o. za tento obsah neodpovídá a nemá nad ním kontrolu. Consilia Brno s.r.o. proto nenese za obsah třetích stran žádnou odpovědnost.

V případě, že zjistíte, že hypertextový odkaz na webových stránkách společnosti Consilia Brno s.r.o. odkazuje na nelegální obsah nebo porušuje vaše práva, kontaktujte nás prosím. Consilia Brno s.r.o. hypertextový odkaz co nejdříve odstraní.

Informace o ochranné známce

Na těchto webových stránkách jsou použity následující ochranné známky:

 • Logo Consilia je registrovaná ochranná známka v České republice.
 • Adobe®, Acrobat® Reader, Adobe® Premiere® a After Effects® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích.
 • Linux® je registrovaná ochranná známka Linuse Torvaldse.
 • Microsoft®, Access® a Windows® jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích.
 • NI®, logo NI, CVI, LabVIEW, logo LabVIEW a další produkty a služby NI jsou ochranné známky společnosti National Instruments.
 • Značka LabWindows se používá na základě licence společnosti Microsoft Corporation.
 • R&S®, logo R&S, Smart Instruments™, logo Smart Instruments a další produkty a služby R&S jsou ochranné známky společnosti Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.
 • IBM®, logo IBM, Rational®, Rhapsody®, logo Rhapsody, ClearCase®, logo ClearCase a další produkty a služby IBM jsou ochranné známky společnosti IBM Corporation.
 • ZigBee® a logo ZigBee jsou ochranné známky společnosti ZigBee Alliance.
 • ARM®, ARM Powered®, AMBA®, ARMulator®, Jazelle®, Multi-ICE®, StrongARM®, Thumb® a TrustZone® jsou registrované ochranné známky společnosti ARM Limited v Evropské unii a dalších zemích.
 • DesktopASIC™, Exemplar™, Exemplar Logic™, FlowTabs™, Galileo®, Galileo Extreme™, HDLInventor™, Leonardo™, LeonardoInsight™, LeonardoSpectrum™, Mentor Graphics®, Model Technology™, ModelSim®, ModelSim LNL™, P&Rintegrator™, SmartScripts™, SynthesisWizard™, VHDL Explorer™ a XlibCreator™ jsou ochranné známky a/nebo značky služeb společnosti Mentor Graphics Corporation.
 • Altera®, logo Altera, Quartus®, logo Quartus, NIOS®, Avalon®, Cyclone®, logo Cyclone, Stratix®, logo Stratix a další produkty a služby Altera jsou ochranné známky společnosti Altera Corporation.
 • Eclipse™ a logo Eclipse jsou ochranné známky společnosti Eclipse Foundation, Inc.
 • Atmel®, AVR®, AVR Studio® a logo AVR jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Atmel Corporation nebo jejích dceřiných společností v USA a/nebo jiných zemích.
 • Cadence®, logo Cadence®, Allegro®, OrCAD® a PSpice® jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Cadence Design Systems, Inc. ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných jurisdikcích.
 • Perforce™ je ochranná známka společnosti Perforce Software, Inc.
 • PC-lint™ je ochranná známka společnosti Gimpel Software.
 • Raspberry Pi™ a logo Raspberry Pi jsou ochranné známky společnosti Raspberry Pi Foundation.
 • Genesys™ je ochranná známka společnosti Eagleware-Elanix Corporation.
 • AWR®, Microwave Office®, AWR Design Environment™ (AWRDE) a logo AWR jsou ochranné známky společnosti AWR Corporation.
 • MathWorks®, MATLAB®, Signal Processing Toolbox™, Communications System Toolbox™ a logo Mathworks jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti The MathWorks, Inc.
 • Xilinx®, logo Xilinx a Zynq® jsou registrované ochranné známky společnosti Xilinx.
 • Wireshark® a logo "fin" jsou registrované ochranné známky společnosti Wireshark Foundation.
 • Loga Analog Devices, VisualDSP++®, SHARC® a Blackfin® jsou registrované ochranné známky společnosti Analog Devices.

Všechny ostatní názvy produktů uvedené na těchto webových stránkách mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Consilia Brno s.r.o. uvádí ochranné známky pouze pro informační účely. Uvedení ochranné známky neznamená doporučení ani neznamená závislost mezi společností Consilia Brno s.r.o. a vlastníkem ochranné známky.