Srovnání metodiky V-modelu a agilního vývoje softwaru

Naše zkušenosti s metodikou vývoje SW

Pro vývoj softwaru, máme zkušenosti s různými vývojovými postupy. V posledních letech jsme se většinou zaměřovali na dva různé postupy vývoje softwaru: na V-model a na Agilní postupy; v případě Agilních postupů jsme pracovali v modelech Scrum a Kanban.

No items found.

Vývoj softwaru na základě V-modelu

Procesy založené na V-modelu jsou velmi často vyžadovány většími korporátními společnostmi, které potřebují přísně předvídatelné a sledovatelné plány rozdělené na jasně definované části práce.

Procesy založené na V-modelu:

Definice požadavků

Náš tým inženýrů vestavěného softwaru shromáždí požadavky zákazníka, zkontroluje je a objasní případné nedostatky ve specifikaci.

Návrh systému

Při návrhu systému rozvíjíme myšlenky a zvažujeme, jak budou funkce rozděleny mezi hardwarové a softwarové prostředky. Následně předem definujeme rozhraní a datové vztahy.

Architektura Design

V této fázi analyzujeme a vyhodnocujeme různé přístupy na vysoké úrovni, které vedou k nejjednoduššímu a nejrychlejšímu vývoji a nejnižším nákladům. Návrh systému rozdělíme na jednotlivé moduly v závislosti na jejich funkční diferenciaci.

Návrh modulu

Návrh modulu nebo jednotky je podrobná definice vnitřního návrhu na nízké úrovni se zaměřením na kompatibilitu mezi moduly.

Kódování

V závislosti na dohodě se zákazníkem se řídíme buď pokyny pro osvědčené postupy, nebo standardními pokyny zákazníka. Nevyhnutelnou součástí této fáze jsou také revize kódu a jeho optimalizace.

Modulové testy

Během tohoto procesu se implementují a provádějí skripty modulových nebo jednotkových testů. Ty odhalí maximum chyb již v rané fázi.

Integrační testování

Integrační testování ověřuje koexistenci a vzájemnou komunikaci modulů.

Testování systému

Testování systému ověřuje funkčnost celého systému a komunikaci mezi systémem a externími systémy. V této fázi se také kontroluje kompatibilita hardwaru a softwaru.

Akceptační testování

Celý softwarový produkt je testován na základě obchodních požadavků v předfinálním uživatelském prostředí. Zde se konečně testuje jak uživatelské prostředí, tak výkon systému.

No items found.

Vývoj softwaru založený na agilním přístupu

Agilní vývoj softwaru je přístup založený na evoluci, který se dělí na mnoho vertikálních integračních kampaní. Podporuje neustálé zlepšování prováděné samoorganizujícím se týmem (týmy), který úzce spolupracuje s týmem zákazníka nebo koncovými uživateli.

Ve velké míře používáme jeden ze dvou frameworků pro vývoj softwaru:

  • Scrum - rámec založený na krátkých sprintech (každý z nich se provádí obvykle za dva týdny), nebo
  • Kanban - rámec s kontinuálním pracovním postupem. V prvním kroku se backlog naplní epikami/příběhy/problémy/úkoly a všechny položky se odhadnou.

Typické události Scrumu v našem týmu jsou:

Sprint

Časové okno obvykle dvou týdnů, během nichž vývojový tým dokončí použitelný nebo uvolnitelný produkt (nebo jeho rozlišitelnou část).

Plán Sprint

Činnost prováděná celým týmem, která realizuje proveditelnou část práce pro sprint.

Denní Scrum

Každodenní stand-up meeting, na kterém má tým možnost vzájemně diskutovat o tom, jaký je stav, zda se někdo v něčem zasekl a na jaké problémy tým narazil.

Sprint recenze

Schůzka na konci sprintu, kde se členové týmu podělí o své nedávné zkušenosti s projektem, zhodnotí práci, která nebyla dokončena, a pohovoří se zainteresovanými stranami.

Retrospektiva sprintu

Příležitost pro týmové sebezdokonalování.

Další zajímavá témata

Tak trochu jiný home office.

Designér PCB ze společnosti Consilia pracuje ve svém zahradním domku. Procházka od jeho rodinného domu trvá jen asi 10 sekund, ale symbolicky rozděluje jeho dva světy.

„Je to skutečná práce, jen bez každodenního dojíždění, které by mi zabralo asi tři hodiny denně.“

Co rozhoduje při návrhu PCB pro automobilový průmysl? Robustnost a pak cena.

Co je pro senior PCB designéra největší výzvou při práci pro přední světové automobilky? Zeptali jsme se Petra Horáka, konstruktéra desek plošných spojů společnosti Consilia, který se návrhem desek plošných spojů zabývá posledních dvanáct let.

„Automobilový průmysl je specifický, protože všechny vaše výrobky musí vydržet nejméně patnáct nebo dokonce dvacet let.“

Základnová stanice TETRA, která jde na hranu fyzikálních limitů

Pozemní základnová stanice TETRA, na jejímž vývoji jsme pracovali v letech 2012-2017, je díky našim oscilátorům v kombinaci s vynikající energetickou účinností stále na špičce mezi produkty, které lze vyrobit pomocí současných technologií.

Potřebuji žhavit mozek. Dělat pořád stejné desky by mě nebavilo.

Petr Horák nemá rád vyšlapané cestičky.

„Mám rád projektové myšlení a zaměření na jednu konkrétní věc. Zároveň ale po nějaké době potřebuji přepnout a začít se věnovat úplně jinému segmentu. Proto velmi rád pracuji na různých typech projektů,“ říká konstruktér desek plošných spojů, který pro společnost Consilia pracuje již šestým rokem.