Brána pro chytrá zařízení osobní ochrany

Brána pomáhá shromažďovat data z různých chytrých zařízení pro osobní ochranu a odesílat je do cloudu k dalšímu zpracování.

Brána propojuje různé části chytrého vybavení pro osobní ochranu (přilba, postroj, rukavice, boty, prachový filtr, senzor plynu, sluchátka) s cloudovou aplikací prostřednictvím připojení LTE nebo WLAN. Chytré bezpečnostní vybavení komunikuje s bránou prostřednictvím Bluetooth.

Brána funguje částečně jako hub a částečně jako agregátor dat ze všech připojených zařízení. Je také vybavena tlačítkem alarmu a detektorem pohybu. Všechny nebezpečné situace jsou hlášeny a zaznamenány v zařízení a také v cloudu.

Brána pro chytrá zařízení osobní ochrany

Zadání a výzva

Osobní brána s více rozhraními a prodlouženou životností baterie

Consilia vyvinula dobíjecí bránu napájenou baterií s připojením LTE, WLAN, Bluetooth a NFC.

Nejnáročnějším úkolem bylo zajistit, aby provozní doba pokrývala alespoň dvanáctihodinovou hodinovou směnu. Skutečnost, že brána běží na systému Android, to ještě více ztížila.

Příští verze bude certifikována pro prostředí s nebezpečím výbuchu a bude odpovídat normám ATEX.

Řešení

Přizpůsobený systém na modulu založený na Androidu

Společnost Consilia vyvinula celou hardwarovou elektronickou část a spolupracovala s externími softwarovými a mechanickými inženýry na integraci celého systému dohromady.

Aktivně jsme komunikovali výběr klíčových hardwarových komponent, abychom zajistili krytí IP68. Úzce jsme také spolupracovali se softwarovým týmem na optimalizaci spotřeby energie a výběru vhodných periferií a jejich ovladačů.

Prototypy byly testovány v klimatické komoře a chování produktu bylo charakterizováno v extrémních podmínkách.

Hodnota pro zákazníka

Jedinečné řešení pro osobní bezpečnost

Na trhu je mnoho inteligentních zařízení, ale chyběla sjednocující platforma pro tato zařízení.

Brána vyvinutá společností Consilia pomáhá shromažďovat data z různých chytrých zařízení pro osobní ochranu a odesílat je do cloudu k dalšímu zpracování. Cloudové zpracování dat umožňuje umělé inteligenci rozpoznat vzorce chování pracovníků a chránit jejich zdraví.

Hlavním přínosem této platformy je záznam pracovních podmínek, který může analyzovat inspektor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Detektory mohou upozornit nadřízeného na případy, kdy je uživatel podezřele dlouho v klidu, případně v bezvědomí. Platforma poskytuje pracovníkům upozornění, pokud jejich pracovní podmínky ohrožují zdraví, a zároveň záznam chrání zaměstnavatele před neopodstatněnými žalobami týkajícími se nebezpečných pracovních podmínek.

Jak probíhal vývoj

Flexibilní systém a více rozhraní

Brána je založena na systému SOM (system-on-module) se systémem Android a modemy LTE, Wi-Fi, Bluetooth a GPS.

Mezi klíčové vlastnosti patří např. čtečka NFC pro párování se senzory BT, systém napájený z baterie, režim nízké spotřeby, doba provozu 1 h, připojení ke cloudu, ochrana proti vlivům prostředí IP68

Celé zařízení je ovládáno člověkem, proto má uživatelská rozhraní, např. LCD, vibrační motor, pípací signál, SOS tlačítko a akcelerometr s gyroskopem.

Klient

Světový lídr ve výrobě osobních ochranných pomůcek

Klient poskytuje produkty, software a propojená řešení, která zvyšují produktivitu, bezpečnost práce a ochranu majetku pro své zákazníky po celém světě.

Období realizace: 2019—

S tímto produktem jsme strávili celý rok 2019, počínaje fází marketingového nápadu, přes prototypy proof-of-concept až po finální prototyp, který byl oceněn na interním setkání vrcholového managementu klienta.

Links

Žádné fotky

Další řešení

Od založení společnosti Consilia v roce 2004 jsme dokončili a podpořili desítky projektů.

Služby využité pro tento případ

No items found.

Oblasti využití

30+ VÝVOJÁŘŮ

připraveno vás podpořit.

Společnost Consilia zaměstnává více než 30 vývojářů, kteří se zabývají vývojem softwaru, testováním softwaru, návrhem hardwaru, RF designem, FPGA designem, DSP designem a PCB designem.

Nacházíte se zde:
Případové studie