Chytrá ID karta sbírající monitorovací údaje

Odznak chrání zaměstnance během jejich každodenních směn.

Společně s naším významným zákazníkem z oblasti výroby osobních bezpečnostních zařízení jsme vytvořili prototyp chytrého odznaku, který shromažďuje monitorovací data z různých chytrých nositelných zařízení a indikuje nebezpečí.

Chytrá ID karta sbírající monitorovací údaje

Zadání a výzva

Baterie musí vydržet déle než celou pracovní směnu

Naším zákazníkem je významný výrobce osobních bezpečnostních výrobků pro průmyslové podniky. Dostali jsme za úkol vytvořit odznak, který by chránil zaměstnance během jejich každodenních směn.

Odznak se připevňuje na pracovní oblek a shromažďuje monitorovací údaje z různých chytrých nositelných zařízení. Odznak by měl upozornit na nebezpečí blikajícím červeným světlem a zvukovým signálem, aby bylo možné odhalit okamžité ohrožení života nebo zdraví.

Celková funkčnost se musí vejít do malého zařízení s nízkou hmotností a prodlouženou životností baterie. Baterie musí být dobíjecí a nabíjení musí probíhat jednoduchým a robustním způsobem mezi dvěma pracovními směnami.

Řešení

Inteligentní odznak velikosti ID karty

Byli jsme požádáni o vytvoření několika prototypů pokrývajících všechny kompetence návrhu zařízení, tj. mechanický, hardwarový a softwarový návrh.

Dodavatel třetí strany poskytl podporu připojení ke cloudu pro ukládání a analýzu statistických dat.

Vytvořili jsme zařízení o velikosti o něco tlustší ID karty a vybavili ho veškerou elektronikou, včetně čipu BLE, LED diod, baterie a nabíjecího obvodu.

Vyvinuli jsme také firmware v uživatelském prostoru čipu BLE, implementovali stavový automat a navrhli koncept sběru dat a jejich odesílání do cloudu.

Hodnota pro zákazníka

Nabízí propojení vybavení pro osobní bezpečnost

Je nezbytné shromáždit určitou malou část údajů z osobních ochranných pomůcek, aby bylo možné identifikovat zdravotní rizika v různých průmyslových segmentech.

Užitečná je také funkce kontroly, zda má zaměstnanec v konkrétních oblastech správné osobní ochranné pomůcky.

Jak probíhal vývoj

Drobné zařízení Bluetooth s nízkou spotřebou energie a sběrem dat

Čip BLE (Bluetooth Low Energy ) je trvale připojen k bezpečnostnímu zařízení určenému pro zaměstnance a kontroluje, zda uživatel nosí zařízení v oblastech, kde je to povinné.

Mikrokontrolér také získává důležitá monitorovací data, např. nebezpečnou hladinu hluku nebo kritické zdravotní parametry zaměstnance, a během doby nabíjení mezi směnami odesílá shromážděná data do cloudu.

Okamžitou indikaci stavu zaměstnance zajišťují jasné světelné diody LED ovládané pomocí ovladače LED.

Zaměstnanec, jeho kolegové nebo vedoucí pracovníci tak mohou okamžitě zjistit, jestli zaměstnanci nechybí potřebné vybavení nebo jestli nepotřebuje naléhavou zdravotní pomoc nebo prohlídku.

Klient

Jeden z předních světových výrobců osobních bezpečnostních zařízení v oblasti nositelného vybavení.

Období realizace: 2018—2018

Links

Žádné fotky

Další řešení

Od založení společnosti Consilia v roce 2004 jsme dokončili a podpořili desítky projektů.

Služby využité pro tento případ

Oblasti využití

30+ VÝVOJÁŘŮ

připraveno vás podpořit.

Společnost Consilia zaměstnává více než 30 vývojářů, kteří se zabývají vývojem softwaru, testováním softwaru, návrhem hardwaru, RF designem, FPGA designem, DSP designem a PCB designem.

Nacházíte se zde:
Případové studie